×
2330, DUNAHARASZTI
FŐ ÚT 270
+36 24 478 870
+36 24 536 126

Hírek

JELENTŐS FEJLESZTÉSEK A DELFORG KFT-NÉL
2016. Augusztus 16.

Az elmúlt másfél évben cégünk életében olyan mélyreható változások mentek végbe, melyek gyökeresen átalakítják munkafeltételeinket, piaci versenyképességünket.

A csomagolóüzemünk jelentős mértékben dolgozik külföldre. A frissen kicsomagolt áru hőmérséklete – 9 és – 12 ºC fok között mozog, attól függően, hogy a terméket glazúrozzuk-e vagy nem. Régóta jelent problémát, hogy a meglévő raktárhelyiségek lassan képesek csak a megfelelő – 18 ºC fokra visszahűteni a nagy tömegű árut, ezért a kiszállítások elhúzódnak, vagy hőmérsékletproblémák adódnak, a technika fölösleges és nem kívánatos terhelésnek van kitéve, esetleg veszélybe kerül a raktárakban tárolt többi áru hőmérséklete is. A probléma megoldására még a tavalyi évben elkezdődött egy beruházás, melynek keretében két egyenként 32 raklaphelyes, vagyis egy-egy kamion kapacitású mélyhűtő kamra került megépítésre, melyekben – 30 ºC-on tudjuk a frissen csomagolt árut tárolni, és 30-36 órával a gyártás befejezése után a termékek elérik a kívánt maghőmérsékletet és szállítható állapotba kerülnek. Ez az áru forgási sebességét növeli, a tárolókapacitás iránti igényt pedig csökkenti. Partnerünk is elégedettebb, mert hamarabb kaphatja meg az áruját, és nincs gondja a hőmérséklettel sem. A beruházás mintegy 45 MFt-ba került, és saját erőből valósult meg.

2016. január 1-től elkezdtük az átállást egy korszerű vállalatirányítási rendszerre. Ezzel is sok-sok problémát sikerült kiküszöbölni, mert a korábbi rendszer – bár nagyon a szívünkhöz nőtt – már igencsak elavult volt. Mivel a tevékenységünk nagyon szerteágazó, exporttal és importtal foglalkozunk, három telephelyet működtetünk, az új program is elég bonyolult lett, de az év közepére nagyjából már megtörtént a teljes átállás. Igaz, bizonyos csiszolnivalók még mindig vannak rajta, de kollégáink már megtanulták értékelni az új rendszer előnyeit. A fejlesztés mintegy 8 MFt-ba került, amit szintén önerőből valósítottunk meg.

Az igazi nagy változás azonban a Dunaharasztiban lévő központi telephelyünkön zajlott.

Az elmúlt 3 évben a hazai értékesítésünk mintegy 60 %-kal nőtt. E mögött természetesen megnövekedett árumennyiség, nagyobb szállítókapacitás, vagyis járműpark, és kibővült dolgozói létszám húzódik meg. Ezzel az amúgy is szűkös infrastrukturális kereteinket alaposan kinőttük, a további növekedés gyakorlatilag lehetetlenné vált, a működésünk a sok idegen helyen tárolt áru miatt drága, és rugalmatlan, továbbá nem kielégítő hatékonyságú volt.

Ennek orvosolására egyrészt megépült egy 560 rakathelyes új mélyhűtő raktár, másrészt felújítottuk a régit. Ezzel a szűkös tárolókapacitás örök problémáját várhatóan jó pár évre megoldottuk, a jelentős idegen helyen történő tárolás költségeit meg tudjuk takarítani, a termékeink mindig kéznél lesznek váratlan igény esetén is, és stratégiai vásárlásokra is tágabb lehetőségünk lesz. Bővült a rakodórámpa-kapacitás is, egy adott pillanatban sokkal több jármű tud egyszerre rakodni. A termékeinket biztonsággal tudjuk – 20 ºC fokos hőmérsékleten tárolni, ami az élelmiszerbiztonságot fokozza.

JELENTŐS FEJLESZTÉSEK A DELFORG KFT-NÉL

JELENTŐS FEJLESZTÉSEK A DELFORG KFT-NÉL

JELENTŐS FEJLESZTÉSEK A DELFORG KFT-NÉL
A beruházás mintegy 160 MFt-ból valósult meg, melyből 100 Mft saját forrás, 60 MFt pedig MNB fejlesztési hitel volt. Augusztus végére készült el, a beüzemelése zajlik.

GYORSÉRTÉKELÉS A 2014. ÉVRŐL
2015. Április 28.

A Delforg Kft a tavalyi évben is fenntartotta, sőt fokozta azt a dinamikus növekedést, melyet 2013-ban produkált. Ennek eredményeképpen a belföldi árbevételünk újabb 22 %-kal növekedett, és meghaladta a 2,33 Mrd Ft-ot. Ennek értékét az is növeli, hogy a bázisul szolgáló 2013. év is erős volt, ez a növekedés akkor 18 %-ot tett ki 2012-höz viszonyítva. A teljes, külföldi tevékenységünk eredményeit is tartalmazó árbevételünk a 2014. évben mintegy 40 %-kal nőtt az előző évhez képest, és 3,13 Mrd Ft körül alakul. Ebből jól látszik, hogy a nemzetközi kapcsolataink is igen intenzív fejlődést mutattak a tavalyi évben.

A forgalom növekedésének köszönhetően, illetve az ahhoz kapcsolódó igényeknek való megfelelés érdekében ebben az időszakban az alkalmazotti létszámunk 12 fővel nőtt. A bővülésben képviseltetik magukat az 5-6 teherkocsival nagyobb járműpark gépkocsivezetői, de bővült az értékesítés területén dolgozó területi képviselők létszáma is. A disztribúciós potenciál bázisául szolgáló gépjármű-állomány nem csak létszámában bővült, de az idősebb járművek cseréjével az átlagéletkora is fiatalabbá vált.

Mint fentiekből látszik, a javuló eredmények főként a horeca területen és a nemzetközi kapcsolatainkban elért expanziónak köszönhető. A személyi létszámbővülés az előbbi piaci szegmenshez kapcsolódik, a külföldre irányuló tevékenység hatékonyságának javítása érdekében pedig műszaki vonalon történtek kisebb beruházások összesen mintegy 15 MFt értékben.

Ami a 2015. évi kilátásokat illeti, ilyen erős két év után természetesen minden további növekedésnek örülni kell. A kezdet biztató, az első negyedév újabb 10 % feletti expanziót mutat, tehát az idei évre is bízunk a korábbi tendenciák folytatódásában.

Mivel a meglévő infrastrukturális hátteret az előző két év növekedésével kinőttük, az előttünk álló bő egy évben jelentős műszaki fejlesztésekre lesz szükség. Ennek első lépéseként a napokban elindul egy beruházás a zalai csomagolóüzemünkben, melynek keretében két, egyenként 32 raklapos mélyhűtő kamrát építünk – 30 C º-os mélyhűtő képességgel. Ezzel nem csak a tárolókapacitásunkat növeljük meg kétkamionnyi árumennyiséggel, de a kamrák sokkoló funkciójának köszönhetően a kiszállított, frissen gyártott áru hőmérsékletét is nagyobb biztonsággal tudjuk garantálni. Egyúttal ez a fejlesztés a külföldre irányuló termelés részleteit is praktikusabbá, hatékonyabbá és költségkímélőbbé teszi.

Még az idén elkezdjük a felkészülést a központi telephelyünk átfogó rekonstrukciójának és fejlesztésének első fázisához. Ennek keretében egy 600 raklaphelyes új hűtőház építését tervezzük. A tervezési és engedélyezési eljárást még az idén lefolytatjuk, a kivitelezés viszont várhatóan a jövő év elejére csúszik át.

Dunaharaszti, 2015-04-28

GYORSÉRTÉKELÉS A 2013-AS ÉVRŐL
2015. Április 14.

A Delforg Kft a kedvezőtlen előjelek és a nehéz piaci környezet ellenére tavaly egy viszonylag eredményes évet zárt. Nem végleges adatok szerint a belföldi értékesítésünk értékben mintegy 18 %-kal növekedett, ami mögött mennyiségben mintegy 11 %-kal nagyobb volumenű áru értékesítése húzódik meg.

A külföldi tevékenységünk eredményessége még ennél is látványosabb felfutást mutat, aminek következtében a 2013. évi összes árbevételünk 26 %-kal emelkedett az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest, és 2,3 Mrd Ft körül alakul.

Költséggazdálkodásunk hatékonyságát dicséri, hogy számos tényező kedvezőtlen alakulása (bankköltségek, útdíj, egyéb új illetékek) ellenére a ráfordításokat sikerült szinten, de legalábbis féken tartani, így minden okunk megvan arra, hogy az adózott eredményünkkel kapcsolatban is optimista elvárásaink legyenek.

Az eredmények értékét emeli, jelentőségét fokozza, hogy a tavalyi évet saját forrásokból finanszíroztuk, nem dolgoztunk bankhitelekkel. Megállapíthatjuk, hogy néhány, az előző években elkezdett új ötlet, koncepció helyesnek bizonyult, azok megvalósítása már „termőre fordult”. Mindez kijelöli az irányokat az új évre is, ezeket kell teljes erőbedobással folytatni, miközben újabb ötleteket, koncepciókat kell felvázolni.

ÚJ FEJLESZTÉSEK A DELFORG-NÁL - 2013
2013. Október 31.

Komoly változások mentek végbe az elmúlt néhány hónapban a Delforg Kft életében. Jelentős mértékben fokoztuk erőfeszítéseinket a horeca szektorban, főleg a gasztronómia területén. Ennek köszönhetően kibővült a vevőkörünk, árbevételünk is jelentősen nőtt a korábbi időszakhoz képest. Ezért az ezirányu expanziós törekvéseket a jövőben tovább szándékozzuk fokozni.

A piaci sikerek azonban nem mennek ráfordítások nélkül. Előbb a szállító kapacitást növeltük három új hűtős terítőjármű üzembe helyezésével, ami természetesen ugyanilyen mértékű létszámbővülést is jelentett, hiszen a kocsikhoz sofőrök is kellenek. A gasztronómia nem könnyű terep a beszállítóknak, hiszen az egyes éttermek, szállodák más és más termékkörrel dolgoznak, az egyes séfeknek különböző megítélése, elvárása lehet az alapanyagokkal kapcsolatosan. Ezért a versenyképesség fokozása érdekében lényegesen szélesebb termékskálát kell a kínálatunkban tartani, az ellátás biztonságának javítására pedig az egyes cikkelemekből nagyobb raktárkészlettel kell dolgozni. Mindez fokozottan veti fel a megfelelő hűtőtároló kapacitás kérdését.

ÚJ FEJLESZTÉSEK A DELFORG-NÁL - 2013
Alapvető tanulság a kereskedelemben, hogy akármekkora hűtőraktárunk van, az mindig kicsi. Sajnos nincs ez másként a mi esetünkben sem. Ez a feszültség a piaci tevékenységünk élénkülésével fokozódott. Ezt enyhítendő, a közelmúltban fejeztük be Dunaharasztiban egy új mélyhűtő kamra kialakítását, melynek átadását követően mintegy negyven raklappal növeltük a fagyasztott termékek vonatkozásában a befogadó, illetve tároló képességünket. A három telephelyünkön, Dunaharasztiban, Nemessándorházán és Nyíregyházán összesen immár több mint ezer négyzetméternyi mélyhűtő-raktár szolgál bázisul a kereskedelmi tevékenységünkhöz.

Mivel a jelenlegi helyzet reményeink szerint nem egy állapot, hanem egy tendencia, és mivel hűtőraktárból soha nem elég, nyilván ez a fejlesztés is csak egy állomás ezen az úton, reményeink és szándékaink szerint ezt majd újabbak követik mihamarabb.

A NEMESSÁNDORHÁZI CSOMAGOLÓÜZEM FEJLESZTÉSE - 2009
2010. Február 17.

Jelentős szakaszába lépett a Delforg Kft. Nemessándorházán (Zala megye) található csomagolóüzemének bővítése. A csomagolás, és az ahhoz kapcsolódó raktározási tevékenység most már kiegészül a regionális kereskedelmi tevékenységgel is. Ez utóbbi az üzem földrajzi vonzáskörzetébe eső vendéglátóipari egységek (éttermek, vendéglők és szállodák), valamint a közétkeztetésben működő nagykonyhák kiszolgálását jelenti. Hogy ennek technikai alapját megteremtsük, határoztuk el, egy újabb közel 200 nm-es mélyhűtő-tároló megépítését, mely kizárólag a helyi kereskedelemnek szánt, nem hal jellegű termékek tárolására, komissiózására szolgál. Halainkat továbbra is az eddigi raktárainkban tároljuk, amelyek ezáltal kizárólag erre a termékcsoportra szakosodnak. Az új mélyhűtő a közelmúltban elkészült.

A NEMESSÁNDORHÁZI CSOMAGOLÓÜZEM FEJLESZTÉSE - 2009

A NEMESSÁNDORHÁZI CSOMAGOLÓÜZEM FEJLESZTÉSE - 2009
Ugyancsak átadásra került az új, 300 nm-es úgynevezett szervizépület, melyben a csomagolóüzem által felhasznált anyagokat, kartonokat, fóliát, valamint egyéb műszaki segédanyagokat, alkatrészeket tároljuk, és kisebb helyi javításokat végezhetünk el benne. Ezzel az üzem jelentős gondjait orvosoltunk, mert az ilyen jellegű háttérbázis iránt az utóbbi időben nagyon megnőtt az igény.

A fejlesztéseknek ezzel azonban még nincs vége. Jelenelg az IFS és a BRC minőségbiztosítási rendszerek kiépítése és bevezetésére való felkészülés folyik. A tervek szerint még 2009-ben elkészülünk és ezzel hamarosan egy „felsőbb osztályba lépünk”.

A nemessándorházi csomagolóüzemünk fejlesztése egy átfogó modernizálási program része. Ennek befejezése után, reményeink szerint 2010-ben a Dunaharasztiban lévő egységünk következik.